Byggstädning Eslöv

Vi erbjuder nu även tjänsten Byggstädning Eslöv. Vi erbjuder tjänsten till både privatpersoner, t.ex. efter en renovering, och till företag, t.ex. efter färdigställning av nyproduktion. Olika personer har lite olika uppfattningar om vad byggstädning innebär så därför ska vi försöka reda ut vad det är vi egentligen erbjuder. För att underlätta har vi valt att dela in det i grov byggstädning och fin byggstädning.

Vad innebär grov byggstädning?

Enkelt beskrivet kan man säga att grov byggstädning är det som är byggbranschens definition av ordet. Det vill säga en grovstädning som ämnar göra fastigheten redo inför besiktning. Det vi gör är att städa bort överblivet byggmaterial och sopar golven från de värsta av byggdammet. Ska det efter besiktningen överlämnas till kund kan man med fördel kombinera grovstädningen med en fin byggstädning. Som leder oss in på nästa definition.

Vad ingår i fin byggstädning?

En fin byggstädning är ofta vad privatpersoner förväntar sig av tjänsten. Det är en lite mer noggrann städning och ämnar att göra objektet färdigt för slutkund, eller efter en renovering återställa hemmet till fint skick. Nedan följer en ungefärlig lista vad vi brukar göra vid en fin byggstädning:

Alla rum:

 • Dammsugning och våttorkning av golv.
 • Rengöring av dörrar och hyllor.
 • Rengöring av och bakom element.
 • Avtorkning av samtliga ytor

Kök:

 • Avtorkning av samtliga vitvaror.
 • Avtorkning av skåp.
 • Rengöring av vask och diskbänk.
 • Dammsugning och våttorkning av golv.

Badrum:

 • Avtorkning av samtliga ytor.
 • Dammtorkning av väggar.
 • Rengöring av och omkring toalettstol.
 • Dammsugning och våttorkning av golv.

Vi genomför alla olika typer av byggstädning för både små och stora företag, men även till privatpersoner. Om du vill att vi ska sköta underhållsstädningen på ditt byggbolag kan vi även göra det. Kontakta oss så hittar vi den perfekta lösningen!